BMT © 2004-2017
Magyar Electra
info
English title:
Hungarian Electra

opera in two acts and seven scenes

libretto by Péter Bornemisza (1558) on the basis of Sophocles's play, Elektra

Place: Mycenaean kingdom

Time: the 1st and 2nd scenes of the Act I shortly after the end of the Trojan War, the other scenes twenty years later

duration: ca. 2 hours and 35 minutes
Act I ca. one hour and 5 minutes
Act II ca. one hour and 30 minutes

1998-2012
Characters
AEGISTUS, king - baritone
PARASITUS, servant of the king - tenor
CLITEMNESTRA, queen - soprano
ELECTRA, King Agamemnon's daughter - mezzo-soprano
CHRISOTHEMIS, Electra's sister - soprano
CHORUS, Electra's followers - 3 sopranos, 2 mezzo-sopranos, 2 contraltos
ORESTES, prince, Electra's brother - tenor
MESTER, Orestes' tutor - bass
Grieving girl - soprano
Guests, maids, servants, voices from far off, ladies-in-waiting, shadows - choirs
Two maids-of-honour to Clitemnestra, dancers - mute roles
Instrumentation
Piccolo, 2 Flutes, 2 Oboes, English Horn, 2 Clarinets in Bb, Bass Clarinet in Bb, 2 Bassoons, Contrabassoon

4 Horns in F, 3 Trumpets in C, 3 Trombones, Contrabass Tuba

Timpani, Snare Drum, 5 Tom-Tom Drums, Bass Drum, Conga Drums, Tambourine, Suspended Cymbal, Cymbals (a2), Tamtam, Jingle Bells, Tubular Bells, Triangle, Glockenspiel, Vibraphone, Marimba, 4 Wood Blocks, Maracas, Chimes, Glass Wind Chimes

Harp

Celesta

Violins (I-II), Violas, Cellos, Double Basses
publisher
First performance
-
downloads
complete score (PERUSAL SCORE - not for perfomances)
vocal score (PERUSAL SCORE - not for perfomances)
libretto (in Hungarian)
IMSLP
recording
-
 • Act I, Scene 1

  [1] Kicsoda hitte volna
  Aegistus, Parasitus (1-13)

  17:09

  4:08
 • [2] Kévánom felségednek jó szerencséjét
  Clitemnestra, Aegistus (14-26)
  4:14
 • [3] Haja, haja, jóllakom ma! (pagan dance)
  guests, maids, servants, dancers (27-65)
  6:00
 • [4] Haja, haja, jóllakom ma!
  Parasitus (66-69)
  0:49
 • [5] (Intermezzo 1)
  (70-76)
  1:58
 • Act I, Scene 2

  [6] Ím, hatalmas Isten, az királyné asszony
  Chorus (77-79)

  15:42

  2:27
 • [7] Ó, nagy Isten, Úristen ne hagyj
  Electra, Chorus (80-88)
  4:28
 • [8] Ó, ki keserű az én atyám halála!
  Electra, Chorus (89-103)
  3:28
 • [9] (Intermezzo 2)
  (104-110)
  5:19
 • Act I, Scene 3

  [10] Úristen, könyörülj az szegín nyomorult leányon
  Chorus (111-115)

  28:14

  1:28
 • [11] Mit sírsz, édes néném mindörökké
  Chrisothemis, Electra, Chorus (116-144)
  6:01
 • [12] Jaj, nem feledkezhetem Orestesrűl
  Electra, Chorus (145-149)
  2:46
 • [13] Nyergeljenek lovat, hallod-e, Parasite!
  Aegistus, Parasitus, Chorus (150-163)
  4:51
 • [14] Immár húsz esztendeje
  Clitemnestra, Chrisothemis, Electra (164-175)
  5:18
 • [15] Tudom mi marja beledet, nincsen most honn Aegistus
  Clitemnestra, Electra, Chorus (176-202)
  5:23
 • [16] Hatalmas Isten, ki uralkodol mindeneken
  Clitemnestra (202-208)
  2:27
 • Act II, Scene 1

  [17] Ó, nyomorult ember, kicsoda boldogtalanabb énnálamnál
  Grieving girl, voices from far off (1-18)

  27:34

  5:38
 • [18] Édes fiam, Orestes
  Mester, Orestes (19-41)
  8:23
 • [19] Erről, édes Mesterem, én magam is nagy sokat gondolkodtam
  Orestes, Mester (42-53)
  3:26
 • [20] Ó, nyomorult ember, kicsoda boldogtalanabb énnálamnál
  Grieving girl (54-58)
  1:36
 • [21] Örök, mindenható Úristen
  Orestes (59-69)
  3:35
 • [22] Orestes! Orestes! Orestes eljő!
  Chrisothemis (70-77)
  3:08
 • [23] (Intermezzo 3)
  (78-86)
  1:48
 • Act II, Scene 2

  [24] Halljátok-e szép leányok
  Mester, ladies-in-waiting, Clitemnestra (87-103)

  13:49

  2:59
 • [25] Mikor az görög vitézek Delphusba játékot hirdettek volna
  Mester, Clitemnestra (104-119)
  4:08
 • [26] Legyen hála Istennek, meghala ellenségem
  Clitemnestra (120-129)
  1:54
 • [27] Jaj, nagy Isten, mint szakada magva ez nagy királyságnak! (Intermezzo 4)
  voices from far off (130-139)
  4:48
 • Act II, Scene 3

  [28] Orestes, Orestes, miért hagyál el engem?
  Electra (140-162)

  19:21

  7:19
 • [29] Ha, ha, ha, örömömbe mind futottam
  Chrisothemis, Electra, Chorus (163-192)
  8:13
 • [30] (Intermezzo 5)
  (193-198)
  3:49
 • Act II, Scene 4

  [31] Mit keres kigyelmetek?
  Electra, Orestes (199-206)

  26:28

  4:45
 • [32] Micsoda vagy te én ölembe: csak por, hamu
  Electra, Orestes (207-213)
  2:07
 • [33] Mitűl, édes uram?
  Electra, Orestes, Chorus (214-230)
  3:31
 • [34] Vajh, bolond emberek, csak Isten oltalmazott
  Mester, Orestes, Electra (231-246)
  3:18
 • [35] Hatalmas Isten, könyörgök teneked
  Electra, Chorus, Clitemnestra (247-257)
  2:03
 • [36] Hol vagynak az Phoceus-beli követek
  Aegistus, Orestes, Parasitus (258-275)
  4:09
 • [37] Az szegény árvát, ím, behozám jószágába
  Mester, shadows, Chorus (276-294)
  6:35